CBD creme mod søvnløshed

Søvnløshed er en almindelig lidelse, der rammer rigtig mange danskere hvert år. Søvnløshed kan have en negativ indvirkning på livskvaliteten og den generelle sundhed.

CBD creme har vist lovende resultater som en mulig behandling for søvnløshed og relaterede søvnforstyrrelser.

I denne artikel vil vi dykke ned i forskningen bag CBD creme og dets anvendelse i forbindelse med søvnproblemer.

Forskning i CBD creme og søvn

Selvom der er begrænset forskning specifikt omkring CBD creme og søvnløshed, er der nogle studier, der tyder på, at CBD kan hjælpe med at forbedre søvnkvaliteten og mindske søvnforstyrrelser.

Babson, K. A., Sottile, J., & Morabito, D. skrev i 2017 i artiklen “Cannabis, Cannabinoids, and Sleep: a Review of the Literature“: “Foreløbig forskning i cannabis og søvnløshed tyder på, at cannabidiol (CBD) kan have terapeutisk potentiale til behandling af søvnløshed. Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) kan reducere søvnlatensen, men kan forringe søvnkvaliteten på lang sigt. Nye undersøgelser, der undersøger cannabinoider og obstruktiv søvnapnø, tyder på, at syntetiske cannabinoider såsom nabilone og dronabinol kan have kortsigtede fordele for søvnapnø på grund af deres modulerende virkning på serotonin-medierede apnøer. CBD kan holde lovende for REM-søvn-adfærdsforstyrrelser og overdreven søvnighed i dagtimerne, mens nabilone kan reducere mareridt forbundet med PTSD og kan forbedre søvnen blandt patienter med kroniske smerter.

En anden undersøgelse af voksne med søvnløshed viste, at CBD-tilskud kunne øge søvntiden og forbedre søvnkvaliteten. Desuden har dyreforsøg vist, at CBD kan reducere angst og fremme søvn.

I studiet “Cannabidiol can improve complex sleep-related behaviours associated with rapid eye movement sleep behaviour disorder in Parkinson’s disease patients: a case series” fra 2014 kom forskerne blandt andet frem til:

REM søvnadfærdsforstyrrelse (RBD) er en parasomni karakteriseret ved tab af muskelatoni under REM-søvn forbundet med mareridt og aktiv adfærd under drøm. Vi har beskrevet virkningerne af CBD i RBD-symptomer hos patienter med Parkinsons sygdom. Fire patienter behandlet med CBD havde en hurtig og væsentlig reduktion i hyppigheden af RBD-relaterede hændelser uden bivirkninger. Denne case-serie indikerer, at CBD er i stand til at kontrollere symptomerne på RBD.

Der er dog behov for yderligere forskning, især med fokus på CBD creme og dets effekt på søvn, for at afgøre, hvordan det bedst kan anvendes til behandling af søvnløshed og relaterede søvnforstyrrelser.

Vi vil opdatere artiklen efterhånden, som der kommer flere studier frem.

Hvordan kan CBD creme hjælpe mod søvnløshed?

CBD er kendt for at interagere med endocannabinoidsystemet (ECS) i kroppen, som er involveret i reguleringen af en række fysiologiske processer, herunder søvn. Det menes, at CBD kan bidrage til at regulere søvncyklussen ved at påvirke forskellige receptorer i ECS og andre neurotransmittersystemer.

Forskerne Murillo-Rodríguez, E., Millán-Aldaco, D., Palomero-Rivero, M., Mechoulam, R., & Drucker-Colín, R. påviste dette tilbage i 2006 i forskningsartiklen “Cannabidiol, a constituent of Cannabis sativa, modulates sleep in rats

For eksempel kan CBD påvirke serotonin- og adenosin-niveauerne i hjernen, hvilket kan have en beroligende effekt og hjælpe med at fremme søvn. Det blev påvist i denne undersøgelse. Desuden kan CBD reducere inflammation og smerte, hvilket potentielt kan bidrage til bedre søvn. Det skrev forskerne om i denne undersøgelse fra 2019.

Anvendelse og dosering af CBD creme mod søvnløshed

Der er endnu ikke fastlagt nogen standarddosis for CBD creme til behandling af søvnløshed. Doseringen kan variere afhængigt af individuelle faktorer såsom alder, vægt og sværhedsgraden af søvnproblemer. I denne forskningsartikel fra 2018 skriver forskerne blandt andet:

… I denne artikel bestræber forfatterne sig på at præsentere kortfattede data om cannabisfarmakologi relateret til tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) et al., indgivelsesmetoder (rygning, fordampning, oral) og doseringsanbefalinger. Bivirkninger af cannabismedicin vedrører primært THC, hvis samlede daglige dosisækvivalent generelt bør begrænses til 30 mg/dag eller mindre, helst i forbindelse med CBD, for at undgå psykoaktive følgesygdomme og udvikling af tolerance. CBD, i modsætning til THC, er mindre potent og kan kræve meget højere doser for dets supplerende fordele ved smerter, betændelse og dæmpning af THC-associeret angst og takykardi. Dosisinitiering bør påbegyndes på beskedne niveauer, og titrering af ethvert cannabispræparat bør foretages langsomt over en periode på op til to uger.

Det anbefales at starte med en lav dosis og gradvist øge, indtil den ønskede effekt opnås. Det er vigtigt at konsultere en sundhedsprofessionel for at få vejledning om den passende dosis og anvendelse af CBD creme til søvnløshed.

Læs mere: Korrekt dosering af CBD creme

Konklusion

CBD creme viser potentiale som en alternativ behandling for søvnløshed og relaterede søvnforstyrrelser. Mens der er behov for yderligere forskning specifikt omkring CBD creme og søvnløshed, tyder den eksisterende litteratur på, at CBD generelt kan forbedre søvnkvaliteten og reducere angst og smerte, hvilket kan bidrage til bedre søvn.

Det er vigtigt at konsultere en sundhedsprofessionel før du påbegynder en ny behandling og for at få vejledning om dosering og anvendelse af CBD creme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *